gezondheidszorg mediator Mediation in de zorg welzijn teammediation groepsmediation conflictoplosser coflictoplossing
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Mediation

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Waar samengewerkt wordt, zijn conflicten. Waar zaken gedaan worden, zijn conflicten. Conflicten zijn onvermijdelijk. Het is wel een keuze hoe je met conflicten omgaat. Zoek je direct de confrontatie in juridische procedures of probeer je via dialoog er samen met de ander uit te komen?

Mediation gaat niet over gelijk krijgen maar over zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het ontstane conflict en hier met wederzijds respect een oplossing voor vinden. Het is bij uitstek een methode die past bij ondernemers, leidinggevenden, werknemers die zelf de regie willen houden, hoger opgeleiden en bestuurders. Zij hebben geen belang bij escalatie van een conflict en kostbare tijdrovende procedures. Nee, zij willen het probleem zo spoedig mogelijk opgelost hebben, linksom of rechtsom, zodat ze weer aan het werk kunnen en de organisatie verder kan. Vaak kan het conflict alsnog onderling opgelost worden.

Soms echter heb je de hulp nodig van een ervaren en kundige MfN registermediator. Een ervaren Mediator die er voor zorgt dat het conflict hoe dan ook binnen een vastgesteld tijdsbestek wordt opgelost door mediation en eventueel, indien gewenst, bindend advies toe te passen. Als MfN registermediator hanteer ik een MfN mediationovereenkomst en zijn de MfN reglementen van toepassing (behalve bij procesbegeleiding).

Ik werk landelijk en de mediationsessies vinden plaats op een locatie die in onderling overleg met partijen wordt bepaald.

Een gedeelte van de mediation, bijvoorbeeld de individuele gesprekken, maar ook de gehele mediation kan online plaatsvinden via beeldbellen c.q. videobellen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Er zijn verschillende toepassingmogelijkheden:

Neem contact op voor een (eerste) kennismaking en gratis strategiegesprek.

Nancy Viellevoye is MfN-registermediator.
De MfN regels zijn te vinden op de website van MfN:

Conflict Mediator Nancy Viellevoye