Vrede begint op microniveau

 

Nancy Viellevoye

 

Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Groepsmediation

Waar samengewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Afdelingen die niet lekker lopen, kampen die zijn ontstaan, bondjes die onderling worden gesloten en informele leiders die meer invloed hebben dan te verwachten is volgens de hiërarchische structuur.

Ik begeleid veelvuldig vastgelopen teams, met name in de gezondheidszorg. Mijn passie is om harmonie terug te brengen op de werkvloer; het team weer lucht te geven. Volgens een stappenplan wordt er een analyse gemaakt, een diagnose gesteld en een interventie toegepast. De basis is de systeemtheorie.

Soms wordt het probleem geprojecteerd op één teamlid of op de teammanager. Het is van belang dat het team onderkent dat er iets mis is in het systeem. Het systeem zoekt altijd een evenwicht en de problematiek die ontstaan is, is daar een gevolg van.

Teammediation/teamcoaching heeft niet tot doel om één persoon te beschuldigen en het dienstverband met één van de teamleden te beëindigen. Daarvoor zijn andere middelen. Uitgangspunt is bij teamcoaching dat iedereen in principe binnenboord blijft, maar wel in een verbeterde samenwerking.

Na met alle leden van het team gesproken te hebben, gaan we ofwel plenair of in kleinere groepen aan de slag, afhankelijk van de grootte van het team. Ik observeer het team en patronen worden blootgelegd volgens de systeemtheorie.

Indien betrokkenen daarvoor openstaan maakt een ieder een DISC® profieltest. De rapportage is vertrouwelijk en valt onder de reikwijdte van de mediation. Mocht er al eerder gewerkt zijn met “kleuren” , dan kunnen de uitkomsten gebruikt worden en laten we de DISC profieltesten achterwege.

Relatienetwerken worden onderzocht, bondjes worden verweekt en gezamenlijke doelen worden geformuleerd. We onderzoeken het verhaal van het team; wat is er allemaal gebeurd dat de problematiek kon ontstaan? Er wordt gewerkt aan onderling vertrouwen, de basis voor iedere goede samenwerking.

Indien de communicatie niet goed verloopt onderling, wordt stilgestaan bij communicatietechnieken als actief luisteren en geweldloos/verbindend communiceren. Dit wordt geoefend en in de praktijk gebracht. Ik hanteer hiernaast de oplossingsgerichte methode, ook bij teamcoaching. We onderzoeken wat wel goed werkt en bouwen dit uit.

Wanneer er groepsleden zijn, die meer tijd en meer begeleiding nodig hebben om aan te sluiten, dan worden begeleidingsgesprekken ingezet, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om onderdeel te zijn van het team met een vernieuwde samenwerking.

Resultaat: Het vertrouwen tussen de teamleden wordt (weer) hersteld en het gezamenlijk doel wordt de stip op de horizon. De communicatie is verbeterd en teamleden zijn in staat om conflicten te hanteren.

Een dergelijk traject neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Een prijsopgave is maatwerk.

Ik werk landelijk en de mediationsessies vinden plaats op een locatie die in onderling overleg met partijen wordt bepaald.

Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Voor meer informatie,

vul onderstaand formulier in

en u ontvangt gratis het informatiepakket groepsmediation

*Door onderstaand formulier te gebruiken geef ik toestemming aan Viellevoye Mediation in Zorg en Onderwijs om mijn persoonsgegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

 

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Nancy Viellevoye is MfN-registermediator.
De MfN regels zijn te vinden op de website van MfN:

Conflict Mediator Nancy Viellevoye