Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Een veelzijdig instrument met grote impact

We lijken wel van verschillende planeten te komen

Ik begrijp niet hoe hij zich zo kan gedragen

We zijn zo verschillend

 Dit hoor ik vaak wanneer partijen in een conflictsituatie zijn beland. Het helpt dan enorm als je inzicht hebt in je eigen persoonlijkheidsprofiel en in die van de ander. Met dat idee ben ik gaan zoeken naar een tool die ik kan gebruiken in mediations, team- en groepsmediations en in conflictcoaching.

Hoe mooi zou het zijn als ik partijen, naast oplossing van een conflict, ook nog kan verrijken met inzichten die verder gaan, ook na sluiting van een mediationtraject of traject van conflictcoaching. Ik ging op zoek naar een professioneel model dat een wetenschappelijke basis heeft (geen luchtfietserij!), eenvoudig te hanteren en toe te passen en een groot effect heeft.

Ik kwam na lang zoeken uit op het DISC® model. Ik ben er helemaal ingedoken. Inmiddels ben ik gecertificeerd DISC® Trainer en overtuigd van de meerwaarde van deze tool bij mijn diensten.

Wat is DISC®?

De letters D, I, S en C staan voor de vier persoonlijkheidsstijlen: Dominant, Invloed, Consciëntieus en Stabiel. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor de stijl. De vier stijlen zijn in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig (de mens is complex!) , maar wel bijna altijd in verschillende mate. Het DISC® model is gebaseerd op het werk van William Marston “The Emotions of Normal Peolple”. De gedragspsycholoog John G. Geier heeft deze inzichten vertaald in een model dat in meer dan 50 landen wordt toegepast en voortdurend verbeterd.

Mensen met een hoge D-stijl zijn te herkennen aan:

 • Ze hebben zelfvertrouwen, zijn direct, besluitvaardig, doelgericht en nemen risico’s
 • Ze worden gedreven door uitdaging, macht en gezag
 • Ze stellen zich onafhankelijk op
 • Ze gaan confrontaties niet uit de weg

Mensen met een hoge I-stijl zijn te herkennen aan:

 • Ze praten graag en veel
 • Ze zijn enthousiast, optimistisch en prettig in de omgang
 • Ze kennen veel mensen
 • Ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling

Mensen met een hoge S-stijl zijn te herkennen aan:

 • Ze zijn rustig, geduldig, loyaal en luisteren goed naar anderen
 • Ze willen dat ieder het naar zijn zin heeft
 • Ze houden van harmonie en stabiliteit
 • Ze werken graag samen met anderen

Mensen met een hoge C-stijl zijn te herkennen aan:

 • Ze hebben aandacht voor normen en details
 • Ze volgen de procedures of schrijven ze zelf
 • Ze zijn diplomatiek in de omgang en sterke analytische denkers
 • Ze zijn introvert

Doordat een  ieder naast een hoofdstijl ook andere stijlen in zich heeft, is er een veelheid van combinatiestijlen, bijvoorbeeld DI, SI, CS etc. Iedere (combinatie)stijl heeft haar sterke en zwakke kanten. Haar eigen drijfveren, kwaliteiten, angsten en beperkingen. De kracht van het DISC instrument zit in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

Gebruik van DISC®

Binnen bedrijven en organisaties wordt DISC® veel ingezet bij teamontwikkeling en teambuilding, maar ook bij ontwikkeling van leiderschap, werving & selectie en bij persoonlijke ontwikkeling. Als je meer inzicht hebt in jezelf en in anderen weet je beter hoe je als team samen kunt werken met respect voor ieders kwaliteiten. Als leidinggevende krijg je er beter zicht op welke stijl je nog zou kunnen ontwikkelen om beter bij je team aan te kunnen sluiten. En persoonlijke ontwikkeling start bij inzicht in je persoonlijkheid, zowel op bewust als onbewust niveau. Het DISC® instrument is vaak een startpunt voor een ontwikkeltraject. Vanuit Viellevoye Business Mediation | Advocatuur gebruik ik inmiddels de DISC tool in:

Natuurlijk altijd op basis van vrijwilligheid en in onderling overleg. Er zijn een aantal verschillende vragenlijsten, die elk gericht ingezet kunnen worden. Met partijen maak ik een keuze welk DISC profiel het meest passend is gezien de situatie, bijvoorbeeld de Everything Disc®Productive Conflict Profile, de Everything DISC Workplace Profile, de Disc Classic 2.0. etc.  Zie voor meer info: Everything Disc van Wiley De Disc Classic is geheel in het Nederlands (aan de Nederlandse versie van Everything DISC® Workplace wordt gewerkt), wat een voordeel is als partijen het Engels minder goed beheersen. De Engelse versies zijn echter ook redelijk eenvoudig en er kan steeds in het programma verduidelijking worden gevraagd. Het is mogelijk om een proefrapport te ontvangen van een fictief persoon. Neem hiervoor contact met me op, dan weet je wat je kunt verwachten.

Wat levert het DISC ® profiel je op?

Doordat partijen zichzelf en elkaar beter leren kennen, wordt het conflict geobjectiveerd. Het werkt ontschuldigend. Partijen begrijpen beter waarom de ander op een bepaalde manier heeft geacteerd en wat de bedoeling van de ander was. Er ontstaat meer begrip over en weer. Een ander groot voordeel is, dat niet alleen het conflict wordt opgelost, maar dat partijen ook een waardevolle tool hebben voor een effectievere omgang met anderen, zowel privé als op het werk in de toekomst. Er wordt positiever en effectiever samengewerkt en conflicten in de toekomst worden voorkomen. Je weet beter wat je eigen drijfveren en valkuilen zijn, maar ook die van een ander. Je weet dat je je stijl kunt aanpassen zodat je effectiever in een grotere actieradius kunt reageren. De impact ven het DISC® profiel is enorm en zonder hoogdravend te willen doen “life-changing”. Op deze manier wordt een conflict een positief keerpunt in je leven.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je start met het maken van een eigen DISC® persoonlijkheidsprofiel. Het zijn veelal vragenlijsten waarvan invulling ongeveer 20 tot 25 minuten in beslag nemen. Bedenk dat het geen test is. Je kunt niet een fout of goed antwoord geven. Er zijn geen betere of beste profielen. Het invullen gebeurt online. Op basis hiervan wordt een persoonlijk rapport opgesteld, dat je direct wordt toegezonden per email. De inhoud maar met name de inzichten worden besproken in mediation in relatie met het conflict. Het DISC® model geeft een diepgaand inzicht in de persoonlijkheidsstijl van jezelf en van de ander waardoor je in staat bent elkaar beter te begrijpen, beter aan te sluiten op elkaars behoeften, het vertrouwen in elkaar te vergroten en conflicten op te lossen en te voorkomen.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Het rapport maakt onderdeel uit van het mediationtraject en valt onder de vertrouwelijkheid waarvoor alle betrokkenen hebben getekend. Per mediation wordt bepaald wat er van de uitkomst met de ander(en) gedeeld wordt. Veelal wordt er voor gekozen om met elkaar te delen welk hoofd persoonlijkheidsprofiel je hebt. De details, analyse en suggesties blijven bij degene die het profiel heeft gemaakt.

Wat zijn de kosten?

Als Everything DISC® Trainer heb ik via EDN Solutions een account bij uitgever Wiley (John Wiley & Sons), de organisatie die het online Everything DISC® model heeft ontwikkeld. De kostprijs van een profiel varieert tussen de 50 en 85 euro per test. In een mediation worden deze kosten niet in rekening gebracht. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op. Je kunt ook rechtstreeks in mijn agenda een strategiegesprek inplannen via deze link Ik kijk er naar uit om met je te werken!

Zie hieronder een kort filmpje met meer info over Everything DISC®.