mediation gezondheidszorg mediator zorg welzijn conflictoplosser zorgmediator
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

1 op 1 conflictcoaching

E

Hoe doorbreek je impasses op de afdeling zonder de boel te laten escaleren?

E

Wat als één van de partijen niet wil meewerken?

E

Je wilt niet de confrontatie aangaan met de ander maar je wilt wel handvaten om uit het conflict te komen.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Twee van je medewerkers hebben al enige tijd een zeer moeizame samenwerking. Door deze situatie ligt (langdurige) ziekmelding op de loer. Bovendien heeft het invloed op het gehele team.

Je organiseert gesprekken tussen die twee en probeert te bemiddelen. Helaas zonder (blijvend) resultaat. Je zoekt naar oplossingen om de twee met elkaar in gesprek te laten komen. Maar één van de twee ziet het probleem niet of is van mening dat er geen conflict is. Je loopt aan tegen een gebrek aan zelfinzicht bij medewerkers of leidinggevenden. Ze wijzen allemaal naar elkaar en zien het niet als hun probleem. Ondertussen wordt er niets opgelost.

Het zou ook kunnen zijn dat je zelf als leidinggevende betrokken bent in een conflict. Je wilt het niet groter maken dan nodig is. Betrokken zijn in een conflict ondermijnt je positie als leidinggevende. Je worstelt ermee en weet niet hoe je daar mee om kunt gaan om het te laten de-escaleren zonder het team op z’n kop te zetten.

Met nietsdoen wordt er niets opgelost. Je weet dat wegkijken geen optie is, maar er kunnen omstandigheden zijn dat beide partijen niet aan tafel willen, ook niet in een mediation. Ze vinden een mediationtraject te zwaar of zijn bang dat ze zelf betrokken raken in een conflict of ze zijn bang dat het conflict naar hun idee groter kan gaan worden zodra je het benoemt.

Gevolg: Minstens één van de twee lijdt steeds meer onder het conflict dat hij of zij ervaart. De situatie is ziekmakend en uitzichtloos. Er ontstaan kampen die zelfs het team ontwrichten. Ziekteverzuim kost veel geld en legt een grote druk op collega’s.

 ‘’Hoe pak je dit conflict aan op een manier dat het voor alle partijen goed werkt?’’

1 op 1 coaching

In het 1 op 1 coaching begeleid ik medewerkers en leidinggevenden naar begrip van eigen gedrag en dat van anderen en leer ik hen hoe je de conflicten kunt hanteren en laten de-escaleren.

 • Wat zijn de patronen?
 • Wat zie je telkens weer gebeuren?
 • Hoe kun je die patronen doorbreken en nieuw gedrag laten ontstaan?
 • Hoe kun je op patronen anticiperen?

Het helpt enorm als je de situatie kunt bespreken met iemand die weliswaar buiten de organisatie staat maar wel de branche kent en haar specifieke problemen en bovendien op de hoogte is van instrumenten om een conflict te laten de-escaleren.

“Ik heb me niet eerder gerealiseerd, dat ik door mijn eigen gedrag te veranderen, ook een patroon kon doorbreken. Ik ben blij dat de rust in het team is teruggekeerd.”
Leidinggevende in een verpleeghuis

In een vertrouwelijke setting wordt het probleem geanalyseerd, de rollen van anderen onderzocht en de eigen rol belicht. We gaan op zoek naar oplossingen.

Hoe gaan we te werk?

 1. We bespreken het specifieke conflict en hoe het ontstaan is.
 2. Je leert over hoe het conflict zich ontwikkeld heeft en wat jij eraan kunt doen om het conflict nu te de-escaleren en voortaan te voorkomen.
 3. Je komt te weten hoe jouw gedrag en dat van de ander elkaar beïnvloedt.
 4. Je begrijpt beter waarom gedrag een bepaald effect heeft, waarom mensen met elkaar in conflict kunnen komen en hier ook weer op een fijne manier uit kunnen komen.
 5. We kijken naar de organisatie waar je in zit en hoe dit invloed heeft op het conflict en wat je eventueel zelf kunt doen om het om te buigen.
 6. We kijken naar wat goed gaat en wat je daarvan nog meer zou kunnen doen.
 7. Je leert duidelijk aan te geven wat je behoeftes zijn, maar wel op een zodanige manier dat dit door de ander geaccepteerd kan worden zonder dat de ander zich aangevallen voelt.

Na 1 op 1 coaching weet je hoe je met een bestaand of dreigend conflict het beste om kunt gaan. Je hebt geleerd hoe je ook conflictsituaties in de toekomst beter kunt hanteren en voorkomen.

Het geeft rust. Aandacht en energie zijn weer gericht op het werk.
Neem contact op voor een (eerste) kennismaking en gratis strategiegesprek.

x

Meest gestelde vragen:
Hoeveel sessies heeft een 1 op 1 conflictcoachingstraject?
Ervaring leert, dat 2 of 3 sessies van ieder 1,5 uur voldoende zijn om een shift teweeg te brengen.
Is 1 op 1 coaching net als mediation ook vertrouwelijk?
De inhoud van de 1 op 1 coaching blijft vertrouwelijk en wordt niet aan derden medegedeeld, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over maken.