veel gestelde vragen gezondheidszorg mediator mediation zorg en welzijn teammediation groepsmediation conflictoplosser coflictoplossing Nancy Viellevoye
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een mediationtraject gemiddeld?
Afhankelijk van de hoeveelheid sessies en de tijd tussen de sessies duurt een mediation bij arbeidsconflict/verstoorde samenwerking/re-integratie na ziekte gemiddeld 5 tot 6 weken met sessies van 2 uren, een teammediation ongeveer 3 maanden met 3 sessies van een dagdeel en een zakelijke mediation varieert van 3 weken met sessies van 2 uren tot één dag (One Day Mediation).
Wat is de gang van zaken bij een mediation?

 Wanneer er telefonisch een aanvraag voor mediation bij mij binnen komt heb ik eerst kort overleg met de opdrachtgever/contactpersoon over de aard van de mediation en de te verwachten kosten. Nadat ik de contactgegevens van betrokkenen heb ontvangen neem ik contact met hen op. Ik stuur de MfN-relglementen en een concept mediationovereenkomst toe en plan de individuele gesprekken in en de eerste gezamenlijke sessie. Ik werk landelijk en de mediationsessies vinden plaats op een locatie die in onderling overleg met partijen wordt bepaald.

De gemiddelde mediation start met afzonderlijke sessies waarin ik partijen apart spreek. Partijen vinden het veelal prettig om hun eigen visie op het conflict te geven zonder dat de wederpartij hierbij zit. Voor mij heeft dit als voordeel dat ik weet hoe partijen globaal in het conflict zitten zodat ik hen beter en sneller naar een oplossing kan begeleiden. Na de individuele sessies wordt ook duidelijk wie het beste aan de mediationtafel kan plaatsvinden. Vaak zijn 2 tot 3 gezamenlijke sessies voldoende om tot resultaat te komen. Aan het eind van iedere sessie wordt met elkaar besproken of we op de goede weg zitten en of een volgende sessie zinvol is.

Indien partijen hiervoor openstaan hebben ze de mogelijkheid om DISC vragenlijsten in te vullen en de uitkomst met elkaar in mediation te bespreken. Zo leren ze de ander èn zichzelf beter kennen en worden handvatten gegeven hoe ze het beste met elkaar kunnen omgaan, ook in conflictsituaties. Voor meer informatie: https://viellevoye.nu/disc-wie-ben-jij-wie-is-de-ander/

Indien partijen dit wensen maak ik procesverslagen van de mediationsessies, geen inhoudelijke verslagen.

De afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst of afsprakenlijst. Eventueel maken we afspraken over evaluatie van de gemaakte afspraken.

Wat zijn de gemiddelde kosten?

Dit is afhankelijk van het aantal mediationsessies maar de ervaring leert, dat de kosten van een mediation bij arbeidsconflict/verstoorde samenwerking tussen de 1500 – 2000 euro excl. BTW is. De kosten van de teammediation is afhankelijk van het aantal personen waar het team of de vakgroep uit bestaat. Dit is echt maatwerk.

 

Een One Day Mediation kost veelal ook rond 1750 euro excl  eventuele externe kosten.

Wat doe je anders dan andere mediators?

Mediation is een serieuze aangelegenheid en moet professioneel begeleid worden. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in omgaan met conflicten (als bedrijfsjurist, daarna als advocaat en mediator). Ik heb kennis en ervaring in het arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Ik ben als mediator en conflictcoach veelal werkzaam in de gezondheidszorg. Als gecertificeerd en geregistreerd MfN mediator sinds 2004 heb ik inmiddels alle denkbare mediationtools in mijn gereedschapskist. Zo ben ik opgeleid in systemisch werken, geweldloze communicatie (Verbindend Communiceren) en Deep Democracy. Ook ben ik DISC® trainer.

Mijn aanpak kenmerkt zich door toepassing en overdracht van de methode van verbindend communiceren, de oplossingsgerichte methode en de systeemtheorie. Als partijen er voor open staan laat ik hen (kosteloos) een DISC® test doen. De rapportage valt onder de vertrouwelijkheid van de mediation. Ik vind het belangrijk dat partijen inzicht krijgen in hoe ze in deze situatie beland zijn. Welke factoren van invloed zijn geweest, wat ieders rol is geweest en dat het dus begrijpelijk is dat de situatie ontstaan is.

De behoeftes en belangen van partijen moeten duidelijk op tafel komen. Vervolgens moet de focus gericht worden op de toekomst; er moet een oplossing gevonden worden want partijen willen uit de situatie. Er komt weer perspectief. Over een jaar moeten partijen kunnen terugkijken en concluderen dat de gekozen oplossing nog steeds de beste is.

Mijn stijl is respectvol en waarderend naar partijen. Mijn motto is: “vrede begint op micro niveau”. We zijn onderdeel van een groter geheel.

Wat is het goede moment om een mediation te starten?
Zodra meerdere gesprekken tussen partijen vastlopen en geen oplossing bieden, is het raadzaam om mediation in te zetten. Een signaal is als je het gevoel hebt dat er geen beweging is en partijen in hun standpunt blijven hangen. Wacht niet tot de standpunten verhard zijn, binnen de organisatie kampen ontstaan zijn of er ziekmeldingen hebben plaatsgevonden. Het kost dan meer tijd in mediation om tot oplossingen te komen.
Wat als één van beide partijen of teamleden geen mediation wil?

In zo’n situatie is 1 op 1 conflictcoaching een mogelijkheid om de situatie toch het hoofd te kunnen bieden en conflictvaardig(er) te worden. Het geeft inzicht en rust.

Het komt ook voor, dat een formele mediation als een te zwaar middel wordt gezien of de formaliteiten van een MfN mediation (mediationovereenkomst, toepasselijkheid MfN reglement) tegenstaan. Bemiddeling kan dan ook plaatsvinden onder de noemer van procesbegeleiding of gespreksbegeleiding. Sommige cliënten noemen het “mediation light”.

Teammediation vindt ook vaker plaats als onderdeel van de heidag op in plaats of voorafgaand aan teamcoaching.

 

Heeft mediation zin als ik eigenlijk de samenwerking wil beëindigen?
De oplossing in mediation hoeft niet altijd gericht te zijn op verbetering van de samenwerking. Er zijn situaties waarin dit niet (meer) mogelijk is. In mediation kan er dan gezocht worden naar een manier om op een respectvolle wijze de samenwerking te beëindigen. Dit wordt ook wel een exit-mediation genoemd.
Wanneer schakel ik een mediator in en wanneer een advocaat?
Een mediator is een betrokken maar onpartijdige derde die twee partijen naar een gezamenlijk gedragen oplossing begeleidt. Een mediator schakel je in als de partij waarmee je het conflict hebt ook het conflict wil oplossen zonder procedures. Beide partijen moeten dus bereid zijn het conflict op te lossen zonder polarisatie. Is dit niet mogelijk en kun je zonder procedures het conflict niet oplossen, dan is een advocaat de aangewezen persoon om je belangen te laten behartigen. Een advocaat is partijdig en komt alleen voor jouw belangen op.
Kan ik mijn advocaat meenemen naar mediationsessies?

Naar het individuele gesprek kan dit zeker. Voor de gezamenlijke sessies is er consensus nodig tussen partijen over de vraag wie aanschuift aan tafel. Als je je advocaat wilt meenemen zal de andere partij veelal ook een jurist laten aanschuiven. Bedenk dat de rol van de advocaat in mediation anders is dan de rol van de advocaat in procedures. De advocaat is veelal toehoorder en heeft pas een rol wanneer er sprake is van een onderhandelingstraject. Ook bij een onderhandelingstraject is de aanwezigheid van advocaten niet noodzakelijk. Zij kunnen ook op de achtergrond adviseren.

Wanneer weet ik of het conflict geschikt is voor mediation?
We kunnen dit bespreken in het eerste vrijblijvende telefonische contact (06 -11 0 12 901) dat we hebben. Niet ieder conflict is geschikt, bijvoorbeeld als een principiële uitspraak van de rechter gewenst is over een rechtsvraag, en ook niet iedere partij is geschikt. Als een partij zijn/haar gelijk bevestigd wil zien, is mediation niet het goede traject. Vraag mijn ebook/pdf aan “Wanneer wel en wanneer niet mediation?
Hoe kan ik me voorbereiden op een mediationtraject?

Een goede voorbereiding is als je zorgt voor de goede mindset. Ga de mediation niet in om te winnen en gelijk te krijgen, maar om inzicht te krijgen hoe het conflict ontstaan is en begrip te hebben voor jezelf en de ander. Kom uit de vechtstand. Denk na over je eigen behoeftes; wat vind je zelf belangrijk? Maar ook, wat heb je zelf te bieden?