Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

– GRATIS – 

informatiepakket mediation

Hoewel mediation steeds bekender en populairder is, is niet altijd duidelijk wat je als deelnemer verwachten kunt en wat de werkwijze van de mediator is. Iedere MfN mediator heeft, binnen de kaders van het MfN,  zijn of haar eigen werkwijze, afhankelijk van achtergrond, opleiding en ervaring.

Zo gebruik ik in mijn mediations de oplossingsgerichte methode maar ook het gedachtegoed van Marshal Rosenberg door de methode van verbindend communiceren toe te passen. Voorts staan we altijd stil bij de escalatietrap van Glasl en de dramadriehoek van Karpman

In teammediation heeft de systeemtheorie en Deep Democracy een plek om te komen tot een team in verbinding. Via DISC kunnen deelnemers zichzelf en de ander beter leren kennen.

Vertrouwen van de deelnemers is cruciaal om het mediationtraject tot een goed einde te brengen. Hierbij hoort dat ze een goed gevoel hebben bij mij als conflictprofessional maar ook goed geïnformeerd zijn over wat een mediationtraject inhoudt. Wanneer een partij mij benadert en om nadere informatie verzoekt, stuur ik veelal een informatiepakketje zodat ze globaal geïnformeerd zijn voordat we elkaar nader spreken.

e-book gratis Nancy Villevoye mediation zorg

Heeft u interesse in dit informatiepakketje, dan kunt u het hier downloaden na achterlating van uw emailadres en telefoonnummer. Wenst u dat er contact met u wordt opgenomen, geeft u dit dan aan. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen via 06 – 11 0 12 901 of info@viellevoye.nu indien u nog vragen heeft of het mediationtraject in gang wilt zetten.

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Ik ben Nancy Viellevoye-Geers, MfN registermediator en tot 1 januari 2022 advocaat arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Na meer dan 30 jaren in de advocatuur heb ik besloten mij volledig te focussen op mediation in brede zin.

Wat mij drijft is het oplossen van conflicten en het helpen van mensen om rechtvaardigheid te bereiken. Ik houd van harmonie.

In 2003 heb ik de mediationopleiding gevolgd. Nadat ik deze opleiding gevolgd had wist ik dat procederen niet zaligmakend is. Zelfs als een procedure gewonnen werd, gaf dit vaak niet wat cliënten echt wilden. De oorlog gewonnen, maar de vrede verloren.

In de mediationopleiding en de vele aanvullende masterclasses en opleidingen die volgden leerde ik, dat partijen (juridische) standpunten innemen en achter die standpunten belangen liggen. Daar kom je pas achter door dóór te vragen op die belangen. Je pelt het af als een ui. Als mediator zijn de belangen van partijen het allerbelangrijkste. Deze belangen geven richting aan de oplossing. Een oplossing die rekening houdt met de belangen van beide partijen levert beide partijen echt iets op. Veel meer dan winnen of verliezen.

Steeds meer word ik gegrepen door mijn werk als mediator. Ik geloof er in dat mediation werkt! Gezien mijn achtergrond als advocaat doorzie ik de kaders waarbinnen een oplossing moet passen, maar kijk daar ook overheen. Als mediator beweeg ik makkelijk tussen advocaten die hun cliënten bijstaan. Samen wordt er gewerkt aan een oplossing.