06 11 0 12 901 info@viellevoye.nu
Kantoorklachtenregeling Nancy Viellevoye ontslag reorganistatie re-integratie overname fusie gezondheidszorg maatschap Gelderland expertise juridisch advies en bijstand procesbegeleiding teamcoaching en mediation privacy statement

Privacy Statement

In dit privacy statement laat Viellevoye Business Mediation | Advocatuur zien hoe zij omgaat met de persoonsgegevens en privacy van haar cliënten. Deze transparantie is een van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor?

  • Naam, adres, geboortedatum, gender -> voor de vaststelling van de identiteit van de cliënten, het vermelden in overeenkomsten en het eventueel voeren van procedures, indien van toepassing;
  • Email en telefoonnummer -> om contact te kunnen onderhouden met de cliënten;
  • BSN -> in geval van een eventuele procedure, indien van toepassing.

Viellevoye Business Mediation | Advocatuur vraagt een scan van uw ID bewijs ter identificatie van cliënten. Na inzage wordt de scan gewist, dus niet bewaard. Indien nodig voor een eventuele procedure wordt het BSN nummer vermeldt in het digitale dossier.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Is het verwerken  van deze persoonsgegevens rechtmatig?

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Vaak ligt er een wettelijke plicht aan ten grondslag. Bovendien geven cliënten door het verstrekken van de opdracht toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur welke van toepassing zijn verklaard op elke opdracht.

 

Hoe en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden bewaard in een fysiek en digitaal dossier. Het fysieke dossier wordt vernietigd zodra de opdracht is afgerond. Het digitale dossier wordt bewaard gedurende tenminste 7 jaar en maximaal 10 jaar. Viellevoye Business Mediation | Advocatuur voldoet hiermee aan een wettelijke plicht. De fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte lopende de opdracht. Voor de digitale dossiers maakt Viellevoye Business Mediation | Advocatuur gebruik van cloudservices van een gerenomeerd bedrijf met een hoog beveiligingsniveau (Advocaat Centraal en Microsoft 365).

 

Wat zijn de rechten van de degene wiens gegeven worden verwerkt?

Cliënten hebben recht van inzage, rectificatie en wissing van de verwerkte persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde worden gedaan. Hieraan zal door Viellevoye Business Mediation | Advocatuur binnen 4 weken kosteloos worden voldaan tenzij een wettelijke bewaarplicht van Fiscus of Orde van Advocaten dit verhinderen.

Wanneer cliënten het idee hebben dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met hun persoonsgegevens kunnen zij hierover een klacht indienen bij Viellevoye Business Mediation | Advocatuur. Zij kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens) of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Nancy Viellevoye van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur.

Oosterbeek, 9 maart 2018