onafhankelijk onderzoek Nancy Villevoy Business mediation
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Onafhankelijk onderzoek

In mijn praktijk als mediator komt het steeds vaker voor, dat ik word gevraagd om een teammediation in de Zorg of het Onderwijs te begeleiden, maar later duidelijk wordt, dat de organisatie meer behoefte had aan een onafhankelijk (klachten)onderzoek met een duidelijke conclusie.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een organisatie behoefte heeft aan een onafhankelijk (klachten)onderzoek over de houding en het gedrag van uw medewerkers, leidinggevenden, afdelingen of teams. Er is onrust ontstaan doordat zich een incident heeft voorgedaan (de eerste of de bevestiging in een patroon) of de leiding heeft signalen gekregen van een door meerdere personen ervaren angstcultuur. Er kan sprake zijn van ongewenst grensoverschrijdend (seksueel of intimiderend) gedrag of andere misstanden in uw organisatie. Al deze situaties leiden tot een gevoel van onveiligheid.

Onafhankelijkheid en deskundigheid geven vertrouwen

Incidenten, bijna-incidenten, calamiteiten en sociale onveiligheid zijn gebeurtenissen en situaties met een grote impact binnen de organisatie die een werkgever niet op zijn beloop kan laten. Handelen is geboden en het liefst zo snel mogelijk. Onze werkwijze is zorgvuldig en vertrouwelijk. Na een intakegesprek met de opdrachtgever, stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op voor het onderzoek. Het onderzoek zal in ieder geval bestaan uit individuele gesprekken c.q. interviews met relevante betrokkenen en stakeholders van de organisatie. Het onderzoek kan worden gecombineerd met een vragenlijst, documentenonderzoek of met observaties van (team)bijeenkomsten.

Het onderzoek wordt geleid door mij als gekwalificeerde registermediator en ex-advocaat met ruime ervaring in conflictoplossing, (team)mediations en het arbeidsrecht. De laatste jaren ben ik dagelijks bezig geweest met vraagstukken op het gebied van het systeem van de organisatie, de onderstroom en beslismodellen. Ik heb ook een opleiding Calamiteitenonderzoek in de zorg voltooid waardoor ik bekend ben met de PRISMA- en SIRE methodes van onderzoek. Ik heb veel deskundige mensen in mijn netwerk, zodat ik snel een commissie kan vormen. Snelheid is een belangrijke factor om schade binnen de organisatie te voorkomen.

De bevindingen van het onderzoek worden mondeling aan de opdrachtgever toegelicht en de uitkomsten worden gemotiveerd in een schriftelijke rapportage, waarin we naast een zorgvuldige analyse ook (juridische) aanbevelingen geven.

Neem voor meer informatie of het plannen van een intakegesprek telefonisch contact met mij op: 06 11 012 901

Indien gewenst kunnen gesprekken plaatsvinden via beeldbellen, waarbij aangesloten wordt bij het systeem dat gebruikt wordt binnen de organisatie.

Nancy Viellevoye is MfN-registermediator.
De MfN regels zijn te vinden op de website van MfN:

Conflict Mediator Nancy Viellevoye