intervisie
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Thematische Intervisie voor Advocaten

Als advocaat sta je soms in het oog van de orkaan, maar soms ook in de orkaan zelf. Je hebt steeds te maken met conflicten en stress van partijen. Ondertussen moet je optimaal presteren. Een advocaat dient zich onder alle omstandigheden professioneel op te stellen. Dat vinden we zelf, maar dat verwachten ook de cliënten, en terecht.

Het werk van een advocaat brengt dagelijks dilemma’s met zich mee. Die dilemma’s veroorzaken een druk die nu eenmaal bij het vak van advocaat zijn hoort. Er valt niet aan te ontkomen.

Een tegenstrijdigheid van belangen van je cliënt en kantoor of de fiscus kan je in een lastige positie brengen. Een gedragsregel die je verhindert je cliënt optimaal bij te staan of een kantoorbelang dat in strijd komt met je persoonlijke opvatting van integriteit; het kan je vooral ’s nachts bezighouden.

Juist dan is het prettig om deze dilemma’s te bespreken met beroepsgenoten die werkzaam zijn, bij voorkeur in hetzelfde vakgebied. Zij begrijpen hoe het dilemma kan ontstaan en welke impact het heeft op jezelf, op je functioneren en de relatie met je omgeving. Ook het eigen functioneren, problemen op het kantoor als maat of medewerker in dienstverband en de praktijkvoering kunnen onderdeel zijn van intervisie. Bij intervisie wordt niet uitgebreid de juridische inhoud van een dossier besproken; het gaat om de koers, de dilemma’s en de interne struggle van de advocaat. Advocaten onderkennen steeds meer dat het ontvangen van feedback de professionaliteit verhoogt.

Als gecertificeerde en deskundige gespreksleider bied ik al geruime tijd intervisie voor VAAN-advocaten en (arbeidsrecht)advocaten (niet zijnde VAAN-advocaten). Vanaf 2020 begeleid ik ook niet-arbeidsrechtadvocaten in intervisie.

De Orde van Advocaten is een warm voorstander van intervisie en inmiddels is de Kwaliteitstoets voor elke advocaat verplicht. U kunt kiezen uit drie vormen van toetsing: intervisie (8 uur per jaar), peer review (4 uur per jaar) of gestructureerd intercollegiaal overleg (8 uur per jaar). Voor intervisie en peer review mag u maximaal 4 niet-juridische PO-punten laten meetellen voor de 20 jaarlijks verplichte opleidingspunten. Aan gestructureerd intercollegiaal overleg worden geen punten toegekend.

Intervisie: een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchische gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan.

Peer review: een gestructureerde inhoudelijke beoordeling van bij een advocaat in behandeling zijnde of behandelde dossiers door een reviewer, gevolgd door een gesprek tussen de advocaat en de reviewer.

Gestructureerd intercollegiaal overleg: een gestructureerd overleg over vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering van advocaten.

Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. De kwaliteitstoetsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van alle advocaten.

meer informatie

 

Vaste groepen

Ik werk met vaste groepen, omdat bij intervisie belangrijk is, dat iedereen zich veilig voelt in de groep. De groep wordt dus met elkaar samengesteld en eventueel uitgebreid. Mocht je interesse hebben voor deelname in een groep, neem dan per email contact met mij op: nancy@viellevoye.nu  Ik kan je dan bij een van de groepen introduceren.

Op dit moment ben ik bezig om groepen advocaten samen te stellen met verschillende rechtsgebieden.

VAAN Intervisie

Ik verwijs naar de VAAN Intervisieregeling die te vinden is op de VAAN website. Het VAAN bestuur heeft besloten dat 4 van de verplichte PE punten met intervisie verdiend kunnen worden.

De VAARA biedt inmiddels ook de mogelijkheid aan advocaten om twee van de verplichte PE punten te verdienen door het volgen van intervisie. De deelnemers moeten wel arbeidsrecht als specialisatie hebben. Ze hoeven niet persé uit de regio Gelderland of Oost Nederland te komen.

Variabele thema’s

De intervisie bijeenkomsten hebben steeds een apart thema van conflictmanagement. Na behandeling van de theorie van het thema zullen we linken leggen met de ingebrachte cases. Ga je er met die nieuwe kennis anders tegen aan kijken?

Neem voor het begeleiden van intervisiegroepen voor advocaten gerust contact met mij op via: nancy@viellevoye.nu

Data intervisie 2020:

  • VAAN/arbeidsrechtadvocaten Intervisie: 3 september, 7 september, 12 oktober en 14 december
  • Intervisie advocaten algemeen: 28 september en 16 november

Programma:

13.30 /15.30 – 17.30             De methode is de incidentmethode tenzij anders overeengekomen met de deelnemers.

Min. aantal deelnemers:        3 deelnemers (bij VAAN Intervisie 6 cfr. VAAN regeling)
Max. aantal deelnemers:      10 deelnemers
PE-punten:                           2 of 4 (VAAN) PE-punten

 

Locatie:

Beelaertslaan 29 te Oosterbeek of in overleg met deelnemers elders

 

Investering:

Jouw investering is € 75,- exclusief BTW per bijeenkomst van 2 uren en € 150,- exclusief BTW per bijeenkomst van 4 uren

 

Over annulering maken de deelnemers onderling afspraken. In principe verbindt de vaste groep zich aan de bijeenkomsten die gezamenlijk zijn gepland. Ieder voelt zich verantwoordelijk om te komen en niet zomaar af te zeggen. Bij te weinig aanmeldingen op peildatum een week voor de bijeenkomst, gaat de bijeenkomst niet door.

Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur. Na aanmelding wordt nadere informatie gezonden ter voorbereiding van de bijeenkomst. Stuur een email aan nancy@viellevoye.nu wanneer u meer wilt weten over de Intervisie of om aan te melden.

Nancy Viellevoye is MfN-registermediator. De MfN regels zijn te vinden op de website van MfN: 

Conflict Mediator Nancy Viellevoye