VAAN advocaten intervisie Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Intervisie maakt betere advocaten

Als advocaat sta je soms in het oog van de orkaan, maar soms ook in de orkaan zelf. Je hebt steeds te maken met conflicten en stress van partijen. Ondertussen moet je optimaal presteren. Een advocaat dient zich onder alle omstandigheden professioneel op te stellen. Dat vinden ze zelf, maar dat verwachten ook de cliënten, en terecht.

Het werk van een advocaat brengt dagelijks dilemma’s met zich mee. Die dilemma’s veroorzaken een druk die nu eenmaal bij het vak van advocaat zijn hoort. Er valt niet aan te ontkomen.

Een tegenstrijdigheid van belangen van je cliënt en kantoor of de fiscus kan je in een lastige positie brengen. Een gedragsregel die je verhindert je cliënt optimaal bij te staan of een kantoorbelang dat in strijd komt met je persoonlijke opvatting van integriteit; het kan je vooral ’s nachts bezighouden.

Juist dan is het prettig om deze dilemma’s te bespreken met beroepsgenoten die werkzaam zijn, bij voorkeur in hetzelfde vakgebied. Zij begrijpen hoe het dilemma kan ontstaan en welke impact het heeft op jezelf, op je functioneren en de relatie met je omgeving. Ook het eigen functioneren, problemen op het kantoor als maat of medewerker in dienstverband en de praktijkvoering kunnen onderdeel zijn van intervisie. Bij intervisie wordt niet uitgebreid de juridische inhoud van een dossier besproken; het gaat om de koers, de dilemma’s en de interne struggle van de advocaat. Advocaten onderkennen steeds meer dat het ontvangen van feedback de professionaliteit verhoogt.

Als gecertificeerde en deskundige gespreksleider bied ik al geruime tijd intervisie voor VAAN-advocaten en (arbeidsrecht)advocaten (niet zijnde VAAN-advocaten). Vanaf 2020 begeleid ik ook niet-arbeidsrechtadvocaten in intervisie. Als oud advocaat met meer dan dertig jaar ervaring in de advocatuur weet ik welke dilemma’s er spelen in het dagelijks werk. Ik ben opgenomen in het register van erkende gespreksleiders van de Orde van Advocaten en de VAAN.

 

De Orde van Advocaten is een warm voorstander van intervisie en inmiddels is de Kwaliteitstoets voor elke advocaat verplicht. U kunt kiezen uit drie vormen van toetsing: intervisie (8 uur per jaar), peer review (4 uur per jaar) of gestructureerd intercollegiaal overleg (8 uur per jaar). Voor intervisie en peer review mag u maximaal 4 niet-juridische PO-punten laten meetellen voor de 20 jaarlijks verplichte opleidingspunten. Aan gestructureerd intercollegiaal overleg worden geen punten toegekend.

Intervisie: een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchische gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan.

Peer review: een gestructureerde inhoudelijke beoordeling van bij een advocaat in behandeling zijnde of behandelde dossiers door een reviewer, gevolgd door een gesprek tussen de advocaat en de reviewer.

Gestructureerd intercollegiaal overleg: een gestructureerd overleg over vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering van advocaten.

Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. De kwaliteitstoetsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van alle advocaten.

meer informatie

regeling Orde in verband met Covid maatregelen

Inzake VAAN Intervisie verwijs ik naar de VAAN Intervisieregeling die te vinden is op de VAAN website. Het VAAN bestuur heeft besloten dat 4 van de verplichte PE punten met intervisie verdiend kunnen worden.

De VAARA biedt inmiddels ook de mogelijkheid aan advocaten om twee van de verplichte PE punten te verdienen door het volgen van intervisie. De deelnemers moeten wel arbeidsrecht als specialisatie hebben. Ze hoeven niet persé uit de regio Gelderland of Oost Nederland te komen.

Nancy Viellevoye is MfN-registermediator.
De MfN regels zijn te vinden op de website van MfN:

Conflict Mediator Nancy Viellevoye