Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Procesbegeleiding

Soms wordt de inzet van mediation als te zwaar ervaren. Er is (nog) geen conflict, althans dat wordt door één van beide partijen zo ervaren. Partijen willen wel met elkaar in gesprek en zonder onpartijdige derde lukt het niet de verschillen te overbruggen.

Of er wordt gedacht dat mediation mogelijk negatieve consequenties kan hebben voor het dienstverband of de relatie met andere collega’s in dat specifieke geval. Naar mijn mening ten onrechte, maar dit kan zo ervaren worden.

Het komt ook voor dat partijen moeite hebben met het formele karakter van een mediation dat gekenmerkt wordt door het tekenen van een schriftelijke mediationovereenkomst, de toepasselijkheid van MfN reglementen en het vertrouwelijk karakter (geheimhouding). Mensen willen met elkaar gesprek en zo min mogelijk juridische heisa.

Ik wilde juist een escalatie voorkomen maar er was wel een risico dat het conflict zou kunnen escaleren. Daarom vond ik het prettig om in een vertrouwelijke setting te spreken met mijn leidinggevende onder begeleiding van Nancy, die structuur gaf aan de gesprekken. We kunnen weer in vertrouwen met elkaar verder.

Verpleegkundige in een revalidatiecentrum

Neem telefonisch contact op voor meer informatie of plan een kosteloos strategiegesprek in op een tijdstip dat het u goed uitkomt