Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Back to Business in One Day Mediation

Er zijn zakelijke conflicten die meer nog dan andere onder tijdsdruk op korte termijn opgelost moeten worden, omdat anders de bedrijfsvoering stagneert; men kan niet verder.

Dit vond bijvoorbeeld plaats in het geval dat er een conflict was over een lopend ICT-contract. Het bedrijf was afhankelijk van een goed werkend ICT systeem. Door het conflict met de ICT leverancier werden problemen op ICT gebied niet meer opgelost. Een enorme schadepost dreigde. Medewerkers waren veel tijd kwijt om de klanten toch tevreden te stellen.

Een conflict kost een organisatie veel tijd en energie kosten. Soms is een conflict zelfs ontwrichtend of verlammend. Een procedure kost te veel tijd, geld, energie en heeft een afbreukrisico.
Het conflict moet zo spoedig mogelijk opgelost worden zodat de organisatie verder kan.

Kies voor One Day Mediation.

Je krijgt duidelijkheid, zowel ten aanzien van de uitkomst/oplossing als ten aanzien van de kosten van dit traject. Er komt een einde aan de energie slurpende conflictsituatie.

Ik begeleid twee professionele (tegen)partijen adequaat en doeltreffend in één dag naar een gezamenlijk gedragen oplossing, die wordt vastgelegd in een juridisch houdbare vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kunt u direct weer ‘Back to Business’!

De ééndagsmediation vindt plaats in een spirituele of juist zakelijke omgeving, naar wens van partijen. Een lunch is inbegrepen; waar gegeten wordt, wordt niet gevochten.

Een vaste prijs voor een ééndagsmediation is mogelijk (iedere partij draagt de helft).

We hadden een dispuut over de facturen en de kwaliteit van de door ons geleverde diensten. De correspondentie werd steeds onaangenamer en botter. We hebben in een dag met de betrokkenen de kwestie uitgepraat en afspraken gemaakt. De relatie is hersteld en de samenwerking naar de toekomst is niet meer in gevaar.

CEO van een consultancy bureau

Neem contact op voor een op maat gemaakte prijsopgave of plan vrijblijvend een strategiegesprek in op een datum en tijdstip dat het u schikt