Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Boardroom Mediation

Een conflict in de top van een organisatie veroorzaakt veel stress bij de betrokkenen, maar is ook een potentieel gevaar voor de besturing van een organisatie.

Voorkomen moet worden dat onrust ontstaat. Het conflict moet zo spoedig mogelijk intern opgelost worden zonder dat het openbaar wordt en er onrust binnen en buiten de organisatie ontstaat. Reputatieschade moet vermeden worden.

Procederen heeft dus niet de voorkeur. Negatieve publiciteit berokkent de organisatie schade en kan zelfs eventuele aandelenkoersen laten zakken.

Bestuurders zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf problemen op te lossen, het liefst zo spoedig mogelijk. Zij zijn bij uitstek geschikt voor oplossing van het geschil in mediation.

Kies voor Boardroom Mediation

Ik begeleid management, directieleden, maatschappen, Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht etc. naar een goede oplossing voor een intern conflict. Zowel binnen de gezondheidszorg, het onderwijs als het bedrijfsleven is er vraag naar een begeleid traject van conflictoplossing.

Het conflict wordt samen geanalyseerd, communicatie wordt hersteld en vertrouwen wordt weer opgebouwd.

Indien uiteindelijk toch geen verdergaande samenwerking meer mogelijk blijkt te zijn, worden partijen begeleid naar een evenwichtige exit-regeling, vastgelegd in een juridisch houdbare vaststellingsovereenkomst. Discreet, snel en juridisch sluitend.

De Boardroom Mediation vindt plaats op neutraal terrein, in onderling overleg te bepalen.

Mediation heeft gezorgd voor een snelle oplossing van het conflict binnen onze Raad van Bestuur. Nancy heeft dit traject professioneel en met overwicht verzorgd.

Voorzitter Raad van Bestuur specialistisch ziekenhuis

Neem telefonisch contact op voor meer informatie of plan een kosteloos strategiegesprek in op een tijdstip dat het u goed uitkomt