Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Ontbinden van de arbeidsovereenkomst

Het verkrijgen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter is niet eenvoudig en niet al bij voorbaat een gewonnen race. Er moet voldoende dossier zijn. Wanneer er door de werkgever geconcludeerd wordt tot een verstoorde arbeidsverhouding of een onherstelbare vertrouwensbreuk, dan moet dit uit het dossier blijken.

Bij onvoldoende dossier een verzoek tot ontbinding indienen is niet verstandig. Maar het kan voorkomen dat de uitspraak waarbij het verzoek wordt afgewezen een verrassing is voor de werkgever. Er werd, (achteraf) ten onrechte, er vanuit gegaan dat er een voldoende dossier, dat de ontbindingsgrond draagt, aanwezig is maar de rechter ziet dit anders. Tijdens de mondelinge behandeling kunnen feiten naar boven komen die nieuw zijn of er is gewoon een andere inschatting van de feiten gemaakt.

Na een afgewezen verzoek tot ontbinding ontstaat de situatie dat het dienstverband voortduurt maar het vertrouwen beschadigd is. Hoe moeten partijen nu verder? Soms is de werknemer te verleiden met een flinke zak met geld om alsnog akkoord te gaan met een beëindiging van het dienstverband. Maar wat als de werknemer dit niet wil maar zijn werkzaamheden echt wil hervatten en niet geïnteresseerd is in die zak met geld of als de werkgever geen flinke zak met geld wil of kan betalen?

Hoe nu verder? 

Dan zullen partijen toch een modus moeten vinden om de verbinding te herstellen, het wantrouwen weg te nemen en concrete afspraken te maken over hoe de samenwerking in de toekomst vorm gegeven kan worden op een wijze die voor beide partijen werkt, redelijk en prettig is. Het is een illusie om te denken dat dit zonder externe begeleiding zou kunnen. Partijen zijn niet voor niets in procedures terecht gekomen en de procedures hebben de onderlinge verhoudingen beschadigd en soms zelfs mensen beschadigd. Immers procedures zijn gericht op eigen gelijk, op winnen en niet op herstel van vertrouwen en in verbinding met elkaar blijven.

Na de procedures, die geen oplossing hebben gebracht, moeten partijen het probleem anders gaan aanvliegen. De kwestie moet niet door een juridische bril worden bekeken, want dat levert geen oplossing. Partijen zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen en toekomstgericht met elkaar bespreken, wat voor hen belangrijk is in een samenwerking. Wat ze zelf nodig hebben, maar ook wat ze kunnen bieden. Wat ze van de ander op concreet niveau verwachten en waar de ander op kan rekenen. Soms komt een exit alsnog op tafel. De vertrouwelijkheid van de mediation zorgt er voor dat hier als partijen dit wensen, over gesproken kan worden, zonder dat dit later eventueel tegen hen gebruikt kan worden. Dit brengt mee, dat partijen zich veilig voelen om echt aan te geven wat hen beweegt.

Vertrouwen heb je als je er van uit kunt gaan dat de ander het beste met je voor heeft. Na een gerechtelijke procedure kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Voor mij als arbeidsmediator ervaar ik het als enorm dankbaar werk als het juist in die moeilijke situatie lukt om partijen de vrede te laten tekenen.