Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Van te voren vermoedde ik al, dat het geen eenvoudige mediation zou worden. Een medisch specialist, werkzaam bij een GGZ organisatie, was reeds 1,5 jaar arbeidsongeschikt. Door een reorganisatie veranderde het karakter van de functie en de werkzaamheden. In dat veranderingsproces ontstond de arbeidsongeschiktheid. Het was duidelijk voor beide partijen dat er sprake was van een burn-out. Echter op een gegeven moment had de bedrijfsarts geoordeeld, dat er geen medische arbeidsongeschiktheid was. Wat overbleef was een verwaarloosd arbeidsconflict dat re-integratie nu in de weg stond.

 

Wat overbleef was een verwaarloosd arbeidsconflict

dat re-integratie nu in de weg stond.

 

Het arbeidsconflict moest nu zo spoedig mogelijk opgelost worden. Ga er maar aan staan. Er was zoveel gebeurd en juist niet gebeurd, dat het wantrouwen van de medisch specialist jegens de instelling enorm groot was. De directrice van de GGZ instelling was pas aangesteld en had dus nog nooit met de medisch specialist samengewerkt. Ze had het “dossier” geërfd van haar voorganger en van haar werd verwacht dat ze het tot een goed einde zou brengen. Ze stak formeel in: “Er dient zo spoedig mogelijk gere-integreerd te worden. Het salaris wordt betaald, dus er moeten ook werkzaamheden worden verricht.” Op zichzelf een begrijpelijke insteek van de werkgever, maar in de context van de case wel wat kort door de bocht. Er was het nodige mis gegaan in de 1,5 jaar arbeidsongeschiktheid.

Gezamenlijke gesprekken werden door de medisch specialist als enorm zwaar ervaren. Hij vertrouwde de organisatie niet en ook deze directrice niet. Hij zocht begrip en erkenning voor het leed dat naar zijn idee hem was aangedaan in de reorganisatie en in de periode daarna. Een periode die de directrice slechts van horen zegeen kende.

Soms hebben partijen zo’n moeite om in het bijzijn van de ander openheid van zaken te geven, dat ik pendeldiplomatie inzet. Er ontstaat een onderhandelingsproces waarbij ik de voorstellen met partijen afzonderlijk bespreek. Er kan dan ook een “reality check” plaatsvinden. Soms willen partijen een voorstel doen dat niet reëel is en de onderhandelingen zelfs negatief kan beïnvloeden. Menige mediation is zo toch een oplossing dan wel regelin geëindigd, tot tevredenheid van beide partijen.

Zo ook in deze mediation. Ik zag de medisch specialist zichtbaar ontspannen toen bleek dat hij niet steeds tegenover de directrice hoefde te zitten om aan te geven wat hij bijvoorbeeld zo belangrijk vond. Na een half uur gesproken te hebben met de medisch specialist en zijn advocaat, ging ik een half uur in conflaaf met de directrice en haar HR adviseur. Na twee sessies waren ze er uit en kon een minnelijke regeling afgesproken worden. Heel bijzonder dat het tekenen van de vaststellingsovereenkomst vervolgens wel in bijzijn van beide partijen kon plaatsvinden.