Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Medewerker X van een welzijnsorganisatie belt op voor meer informatie over mediation en mijn werkwijze. Ik heb een digitaal informatiepakketje dat ik toezend zodra om meer schriftelijke informatie gevraagd wordt. In dit pakketje zit o.a. een voorbeeld van de mediationovereenkomst, de MfN reglementen, mijn algemene voorwaarden, voorbeeld van een DISC rapport en een puntsgewijs overzicht van mijn werkwijze.

Medewerker Y van de welzijnsorganisatie neemt vervolgens contact met me op. Hij heeft de informatie van medewerker X doorgestuurd gekregen. Hij heeft enige scepsis ten aanzien van mijn onpartijdigheid/onafhankelijkheid als mediator. “Heeft u al telefonisch contact gehad met medewerker X? Bent u al geïnformeerd over de inhoud van het conflict?”. “Ja, ik heb hem telefonisch gesproken en nee, inhoudelijk weet ik nog niets”.

  “Waarom stelt de ander u als mediator voor?”

 

Voordat een mediation daadwerkelijk start, merk ik al hoe diep het conflict zit. Partijen zijn het (nog) niet eens over wie als mediator optreedt. “Waarom stelt de ander u als mediator voor?” is een veelgestelde vraag. De locatie waar de mediation wordt gehouden mag niet zijn bij één van de partijen, als er reistijd is, moet deze gedeeld worden, over de betaling van de kosten is nog geen overeenstemming en wie er aan de mediationtafel mag zitten is ook nog een issue.

Als er zoveel “hobbels” nog genomen moeten worden, vraag ik me altijd af of er wel voldoende commitment is bij partijen of één van de partijen. Maar vaak is het ook gewoon een uitvloeisel van het gebrek aan vertrouwen dat in iedere mediation aan de orde is. Onzekerheid voedt wantrouwen.

Dat gebrek aan vertrouwen uit zich vaak in het stellen van voorwaarden voordat de mediation kan starten. Die moeten dus eerst samen overeen gekomen worden. Niet eenvoudig, want de hakken zitten aan beide kanten in het zand! De bemiddeling start dan al, nog voordat de mediation daadwerkelijk gestart is.

Ook hier moesten eerst een aantal zaken “afgevinkt” worden:

  • Onafhankelijke mediator
  • Neutrale locatie
  • Locatie tussen woonplaats en welzijnsorganisatie
  • Organisatie betaalt de mediationkosten
  • Rechtshulpverleners wel of niet aan tafel

We kunnen aan de slag!