Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Teamcoaching en -mediation

Waar samengewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Afdelingen/vakgroepen die niet lekker lopen, kampen die zijn ontstaan, bondjes die onderling worden gesloten en informele leiders die meer invloed hebben dan te verwachten is volgens de hiërarchische structuur.

Ondanks protocollen zijn er omgangsvormen ontstaan die veel weg hebben van “pesten”.

Betrokkenen ervaren stress en de productiviteit neemt af. Mensen worden ziek en belanden in het ergste geval in een burn-out.

Teams gaan de hei op, maar de volgende dag gaat ieder weer over tot business as usual en lijkt er niet is veranderd te zijn.

Ik begeleid veelvuldig vastgelopen teams, met name in de gezondheidszorg. Ik ken de specifieke problemen en uitdagingen in de gezondheidszorg [link naar pagina gezondheidszorg], die veroorzaakt worden door de specifieke branchecultuur maar ook door het bekostigingssysteem en de wijze van governance.

Mijn passie is om harmonie terug te brengen op de werkvloer; het team weer lucht te geven.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Hoe gaat teamcoaching/-mediation in zijn werk?

Volgens een stappenplan wordt er een analyse gemaakt, een diagnose gesteld en een interventie toegepast. De basis is de systeemtheorie.

Soms wordt het probleem geprojecteerd op één teamlid of op de teammanager. Het is van belang dat het team onderkent dat er iets mis is in het systeem. Het systeem zoekt altijd een evenwicht en de problematiek die ontstaan is, is daar een gevolg van.

Teammediation/teamcoaching heeft niet tot doel om één persoon te beschuldigen en het dienstverband met één van de teamleden te beëindigen. Daarvoor zijn andere middelen. Uitgangspunt is bij teamcoaching dat iedereen in principe binnenboord blijft, maar wel in een verbeterde samenwerking.

Na met alle leden van het team gesproken te hebben, gaan we ofwel plenair of in kleinere groepen aan de slag, afhankelijk van de grootte van het team. Ik observeer het team en patronen worden blootgelegd volgens de systeemtheorie. Relatienetwerken worden onderzocht, bondjes worden verweekt en gezamenlijke doelen worden geformuleerd. We onderzoeken het verhaal van het team; wat is er allemaal gebeurd dat de problematiek kon ontstaan?

Indien de situatie zich er voor leent, laat ik de groepsleden een DISC® profieltest (zie ook mijn blog: DISC®; Wie ben jij? Wie is die ander?) maken om hen inzicht te geven hoe ze effectiever om kunnen gaan met de verschillende persoonlijkheden in een team en in conflictsituaties. De rapportages vallen onder de vertrouwelijkheid van de mediation.

Ook gaan we na of het beslismodel (nog) wel werkt. Hoe vindt besluitvorming plaats en is er ook ruimte voor de wijsheid van de minderheid (Deep Democracy)?

Verbetering van communicatie

Indien de communicatie niet goed verloopt onderling, wordt stilgestaan bij communicatietechnieken als actief luisteren en geweldloos/verbindend communiceren. De behoeften van betrokkenen, maar ook van het team, komen aan de orde. Iedereen moet zich gezien en gehoord voelen. Ook wordt iedereen uitgenodigd om zich duidelijk uit te spreken. Dit is niet altijd voor iedereen eenvoudig. Dit wordt geoefend en in de praktijk gebracht.

Ik hanteer ook de oplossingsgerichte methode, ook bij teamcoaching. We onderzoeken wat wel goed werkt en bouwen dit uit.

Resultaat:

Het vertrouwen tussen de teamleden wordt (weer) hersteld en het gezamenlijk doel wordt de stip op de horizon. De communicatie is verbeterd en teamleden zijn in staat om conflicten te hanteren en gedragen besluiten te nemen.

Een traject van teamcoaching/-mediation neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

De ego’s met bokitogedrag hadden eerst de overhand en bepaalden in feite de hele sfeer op de afdeling. Er wordt nu ook naar ons geluisterd. Er is nu meer respect en gezamenlijkheid.

Medisch specialist in een universitair ziekenhuis

Neem telefonisch contact op voor meer informatie of plan een kosteloos strategiegesprek in op een tijdstip dat het u goed uitkomt