Onderwijs

Op 11 oktober geef ik een workshop op het Symposium Mediation Mens & Maatschappij.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan hieronder aan! Onder de knop zit ook meer info over het programma.

Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Symposium Mediation Mens & Maatschappij

Je gaat niet zomaar werken in de Zorg. Dat doe je als je van mensen houdt. Je wilt betekenisvol zijn voor je medemens, er echt toe doen. De Zorg is echter steeds meer onderhevig aan marktwerking. De druk op zorgverleners wordt steeds groter terwijl de patiënten en cliënten steeds mondiger worden. Goede communicatie en conflicthantering op een respectvolle manier wordt steeds belangrijker, maar daar is niet altijd oog en tijd voor.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er steeds meer conflicten ontstaan tussen zorgverleners en hun cliënten en/of verwanten, maar ook onderling. Verschil van mening over wat goede zorg is en hoe deze geleverd moet worden, communicatie op menselijk niveau, niet op dossierniveau, samen stilstaan bij de vraag wat ons gemeenschappelijk belang is en wat ons gezamenlijk bindt.

Mediation is een waardevolle tool die steeds meer ingezet wordt in de Zorg, en met succes. Conflicten veroorzaken veel stress bij alle betrokkenen en stress veroorzaakt ziekte en uitval. Procedures lossen zelden het echte conflict op.

Ik schets hierbij een voorbeeld.

Er is een juridische procedure gaande n.a.v. een mogelijke fout van een gynaecoloog bij de bevalling, waarbij het kind blijvend letsel heeft opgelopen. De uitspraak in eerste instantie heeft plaatsgevonden. Hiermee is het conflict voor de ouders niet opgelost. De ouders overwegen in hoger beroep te gaan. Ze zijn erg boos en verdrietig. De juridische strijd wordt gevoerd tussen de advocaten van de ouders van het kind en de aansprakelijkheidsverzekeraar. De ouders hebben de gynaecoloog nooit meer gesproken sinds de bevalling. Ook de gynaecoloog gaat gebukt onder de gang van zaken. In een juridische context is het niet mogelijk je kwetsbaar op te stellen en je excuses aan te bieden. De ouders willen geen interne mediator van het ziekenhuis. Ze vertrouwen het ziekenhuis niet meer. In een gesprek van mens tot mens als onderdeel van een mediation kunnen partijen in een vertrouwelijke setting uitspreken hoe de situatie een drama is voor beide partijen, waardoor er meer begrip over en weer ontstaat. Er ontstaat vervolgens ook ruimte om de financiële kant van de situatie te regelen en de kwestie af te sluiten.

Niet alleen in ziekenhuizen, maar ook in verpleeg-en verzorgingstehuizen, Jeugdzorg, GGZ instellingen en gehanidicaptenorganisaties levert toepassing van mediation en mediationvaardigheden veel winst op. Mensen komen weer met elkaar in verbinding en klachten worden voorkomen.

Tijdens de workshop Mediationvaardigheden in de Zorg krijg je handvatten hoe mediation in te zetten op een laagdrempelige manier. Ook als je niet zelf mediator bent, kun je mediationvaardigheden inzetten om gesprekken beter te laten verlopen en situaties te de-escaleren. Probeer het en zie hoe het werkt!

Ik ontmoet je graag op 11 oktober a.s.!

Op 11 oktober geef ik een workshop op het Symposium Mediation Mens & Maatschappij.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan hier aan! Onder de knop vind je ook meer info over het programma van de dag.