06 11 0 12 901 info@viellevoye.nu
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Dienstenrichtlijn

Informatie document ten behoeve van de Dienstenrichtlijn

 • Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is een handelsnaam van Quintus Viellevoye B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6861 AT) Oosterbeek aan de Beelaertslaan 29. Dit adres is tevens postadres.
 • De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09183272
 • Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is rechtstreeks te bereiken via e-mail nancy@viellevoye.nu Het algemene mailadres is info@viellevoye.nu.
 • Het algemene telefoonnummer is 06 – 11 0 12 901.
 • Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is ingeschreven in het register van de Mediation federatie Nederland, beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediators, kantoorhoudende te (3012 KM) Rotterdam aan de Westblaak 150. SKM is bereikbaar onder telefoonnummer 010 – 201 23 44 en info@mediatorsfederatienl.nl De gedragsregels van MfN en het mediationreglement MfN zijn van toepassing en te raadplegen via https://mfnregister.nl/
  Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596    XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. De Orde is bereikbaar onder telefoonnummer 070-3353535 en info@advocatenorde.nl De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing en te raadplegen via www.advocatenorde.nl/
 • Het BTW nummer van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is 819490441B016240.
 • De algemene voorwaarden van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur zijn op iedere (overeenkomst van) opdracht van toepassing. Deze staan op de achterzijde van het briefpapier en eveneens te raadplegen en te bewaren via www.viellevoye.nu
 • De algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot de uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur vermeerderd met het eigen risico van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur. De algemene voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
 • Op alle overeenkomsten met Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.
 • Viellevoye Business Mediation | Advocatuur beschikt over een interne klachtenregeling die te raadplegen is via de website (www.viellevoye.nu)
 • In geval van een geschil tussen Viellevoye Business Mediation | Advocatuur en cliënt zal, indien de klacht niet tot oplossing heea geleid, is de competente rechter te Arnhem exclusief bevoegd, nadat eerst mediation beproefd is. Deze zal in eerste aanleg bindend over het geschil oordelen. Een en ander voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.
 • De advocaat-mediator van Viellevoye Business Mediation | Advocatuur is voor de schade ten gevolge van beroepsfouten verzekerd bij Markel International Nederland te (3016 BM) Rotterdam aan het Westplein 12- 14. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per